Thông tin là cổ phiếu PET sẽ đấu giá trong tháng 9,nhg ko biết mình sẽ mua ntn hả các bác?
Đặt lệnh qua sàn hay ntn?