[table]

Bài viết này của bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, được đăng tải trên một số website hải ngoại, mọi người xem cho biết, biết rồi thì cung cấp thêm thông tin cho mọi người sáng mắt ra tí nào...|Lời nói đầu Cả
năm qua báo chí Mỹ thường hay nói tới việc mất giá của đồng dollar, tới
việc mắc nợ của chánh phủ Mỹ, rồi hay nhắc tới Federal Reserve, và tới
tên của Ông Greenspan. Tôi không có học ÉcoPo của Pháp, không có học
MBA của Mỹ nên mù tịt. Nhưng vì tò mò muốn hiểu biết, nên tôi đã cố
gắng tìm tòi, học hỏi đó đây. Thì mới thấy rằng vấn đề tiền tệ của Mỹ
là cả một mê-lộ có đường hầm, [a real maze with undergounds / un vrai
labyrinthe avec des souterrains] một con đường máng dện chằng chịt mà
nếu đi không có bản chỉ dẫn thì sẽ dể bị lạc.


Rồi
tôi nghĩ rằng trong số độc giả của Y Tế Nguyệt San chắc cũng có một ít
bạn đọc mù tịt như tôi, nhưng không có thì giờ để nghiên cứu đó đây như
tôi, nên tôi viết bài này tóm lược và giản-dị -hóa tối đa một vấn đề vô
cùng phức tạp đã kéo dài theo lịch sử của Hoa-kỳ, để giúp phần nào các
bạn ấy hiểu sơ sơ vấn đề về đồng dollar là một thực thể mà mình phải
đ6í phó hằng ngày. Tôi sẽ dùng phương pháp hõi và đáp [H & Đ] để
dẫn đ
ường quý bạn đi trên mê lộ và trong đường hầm ấy.

Tôi
xin lưu ý quý bạn: Vì trong bài có vài ba cụm-từ được nhắc đi nhắc lại
nhiều lần nên tôi sẽ viết tắt các cụm từ ấy như sau: FED là Federal
Reserve, CPLB là Chánh Phủ Liên Bang, HCQHK là Hiệp Chủng Quốc Hoa-Kỳ
USA và T.T. là Tổng Thống.


------------------------------------------------------

I- Tạo ra tiền [create money].

H-: Dollar là tiền chính thức của HCQHK. Vây ở bên Mỹ cơ quan nào có quiyền phát hành dollar?

Đ-: Câu trả lời tự nhiên và thông thường mà cũng hợp lý là Bộ Tài Chánh của CPLB. Nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy. Bộ Tài Chánh của CPLB
chỉ có quyền phát hành “coins” nghĩa là đúc [mint] các dồng tiền One
Cent, Five Cents, One Dime, One Quarter, và một số đồng tiền One
Dollar.


H-: Vậy thì cơ quan nào có quyền phát hành giấy xanh dollar?

Đ-: Chỉ có Federal Reserve [FED] mới có quyền phát hành giấy xanh dollar.

H-: Tôi
thấy trên giấy xanh dollar nào cũng có hình của một ông Tổng Thống Mỹ,
cũng có chữ ký tên của “Treasurer of the United States”, và của
“Secretary of the Treasury” mà không phải do Department of Treasury của
CPLB phát hành là gì ?


Đ-: Vâng, coi vậy mà không phải vậy. Trên giấy xanh dollar nào cũng có in hàng chữ “Federal Reserve Note
mà chữ note ở đây có nghĩa là “ a paper acknowledging a debt and
promising payment; promissory note”. Tức là tờ giấy xanh dollar nào
cũng là một tờ giấy nợ.


H-: Ai nợ ai?

Đ-: Chánh Phủ Liên Bang nợ FED.

H-: Sao lại có chuyện đó?

Đ-: Số tiên CPLB cần luôn luôn nhiều hơn số tiền thuế của dân đóng góp, nên CPLB
phải mượn. Mượn ai? Mượn FED là cơ quan duy nhứt có quyền phát hành
tiền dollar. Mượn bằng cách nào? Bằng cách cho phép Bộ Tài Chánh [The
Treasury Department] in giấy nợ dưới hình thức “Federal Bonds” [là giấy
IOU (I Owe You) trong đó chánh phủ cam kết sẽ trả lại với tiền lời] [mà
bách-phân lời (% interest) là do FED. chủ nợ, quyết định]. FED chấp
nhận và in [thí dụ như một tỷ dollars $1 billion] đưa cho chánh phủ.
Thế là chánh phủ [tức là quốc gia, là dân Mỹ] nợ FED một tỷ dollars với
tiền lời. Rồi mỗi năm tiền nợ đó chồng chất lên nên đến năm 1995 số
tiền nợ là $5 trillion [1 trillion là 1 ngàn tỷ] và đến ngày
16-th.3-2006 là hơn $8,21 trillion.


H-: FED là một cơ quan của Liên Bang, vậy CPLB mà nợ FED thì có khác gì là “Tôi nợ Tôi”.

Đ-:
Khác, vì FED là một cơ quan mang tên là “Liên Bang” [Federal] nhưng
không phải của Liên Bang. FED là một công-ty độc lập của tư-nhân [a
corporation independent privately owned].


H-: Privately owned thì ai own nó?

Đ-:
Federal Reserve [FED] gồm có 12 cái Fed bank địa phương [twelve
regional federal reserve banks] mỗi cái là sở-hữu của những nhà bank
buôn bán tư thành viên của cái Fed địa phương đó Các Fed địa phương có
trụ sở ở: 1- Boston, 2-New York, 3-Philadelphia, 4-Cleveland, 5-St
Louis, 6-San Francisco, 7-Richmond, 8-Atlanta, 9-Chicago, 10-
Minneapolis, 11- Kansas City và 12-Dallas.


Fed Bank của New York có đa số cổ phần [53% of shares]. Mà trong Fed bank của New York,
Citibank và J.P.Morgan Chase Co nắm đa số cổ phần. Citibank là của
gia-đình Rockefeller và J.P. Morgan Chase Co là của gia-đình Morgan.
Hai gia đình này và gia đình Carnegie với gia đình Rothschild là thành
phấn quan trọng nhứt của một nhóm người mà hoc giả Mỹ gọi là “the
Robber Barons” [những Nam-tước Trộm Cắp].


H-: Nhưng trong Ban Quản Trị [Board] của FED ở Washington
có Ông Tổng Trưởng Tài Chánh [the Treasury Secretary] và Ông Giám Sát
Ngân Khố [the Comptroller of Treasury] là nhân viên chánh phủ.


Đ-:
Vâng, vì vậy mà trên các giấy xanh dollar có chữ ký tên của hai ông
này. Và T.T. Mỹ cũng bổ nhiệm [với sự chấp thuận của Senat] ông Chủ
Tịch Hội Đồng Quản Trị [Chairman of The Governing Board] của FED, cho
nên FED được coi như là một cơ-quan “gần như chính thức” [ quasi-governmental]. Hội Đồng này gồm có 7 người, với nhiệm kỳ là 14 năm, mà Tổng Thống chỉ có quyền thay thế một người mỗi hai năm.


Như
vậy, thí dụ như có một ông T.T. muốn sữa đổi FED theo ý của ông, thì
trong nhiệm kỳ 4 năm của T. T, ông chỉ thay thế được có 2 người [vì ông
chỉ có quyền thay thế một người mỗi 2 năm.] Thôi thì cho rằng ông ấy
là một ông T. T. tài ba lổi lạc, vượt qua được những khó khăn và những
chống đối mà ông đã gây ra [vì quan niệm muốn sửa đổi FED], trong hàng
ngũ dân-biểu và nghị sĩ của cả hai ****, trong chính trường và trong
media, để ông được đắc cử một nhiệm kỳ thứ hai, thì ông sẽ bổ nhiệm
được 2 người nữa trong Governing Board (nếu được the Senate chấp
thuận) thì cho đến gần cuối nhiệm kỳ 2, ông mới đưa ra được một dự luật
sữa đổi, mà chưa chắc dự luật ấy sẽ có được số phiếu cần thiết ở hai
viện để trở thành một đạo luật trước khi ông phải rời khỏi Nhà Trắng.


Mặt
khác ban Quản Trị [Board] không kiểm soát được cả 12 Fed bank địa
phương và các Fed bank địa phương phải theo chánh sách của Fed Bank New
York nắm đa số cổ phần. Vã lại FED kể từ khi thành lập cho tới nay,
chưa bao giờ bị chánh phủ “audit”[ soát xét ] vì năm 1975 dự luật
[bill] H.R.4316 cho phép chánh phủ “audit” FED, được đưa ra Congress,
nhưng dự luật không qua được vì không đủ phiếu.


Hảy
xem như ông Alan Greenspan đang làm giám đốc công ty [corporate
director] cho J.P. Morgan, thì được T.T. Reagan bổ nhiệm năm 1987 làm
Chủ Tịch của FED, giử chức đó gần 19 năm, đến năm 2006 dưới thời
T.T.George W. Bush mới về hưu. Nghỉa là đã làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản
Trị FED với bốn T.T. Mà trong lúc tại chức Ông không bao giờ có hợp
báo, không bao giờ cho phỏng vấn, tức là không có việc hỏi han chất vấn
lôi thôi.


H-: Trở
lại đồng dollar. Bây giờ tôi mới biết rằng CPLB chỉ có quyền đúc coins,
còn quyền phát hành giấy xanh là của FED, mà FED thì bị các nhà bank tư
nắm. Vậy trong tổng số tiền của Mỹ, tỹ-lệ của mổi thứ tiền là bao
nhiêu?


Đ-:
Tiền coin của CPLB đúc chỉ là lối một phần ngàn tổng số tiền của Mỹ,
cộng với tổng số tiền giấy xanh của FED phát hành, thành ra cái được
gọi là “tiền sờ thấy được” [tangible currency] chỉ có lối 10% tổng số
tiền được cung cấp [American Money Supply]


H-: Sao kỳ vậy? Còn 90% kia là tiền gì ở đâu ra?

Đ-: Phần 90% còn lại là tiền ma [phantom money].[img]http://www.belinew.com/images/stories/2009/07/11/dollar_burnt_chay200.jpg" style="float: right;" alt="[Dollar burnt] " title="[Dollar burnt] " width="200" border="0" height="188" hspace="6">

H-: Tiền ma là tiền gì?

[b]