[quote user="ngoc_thien"]Tôi muốn hỏi nếu cả 2 người mua và bán cùng đặt giá ATO thì khớp lệnh ra sao?

Ví dụ:
Trường hợp 1: Ông A mua 100 AAA giá ATO, ông B bán 100 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?
Trường hợp 2: Ông A mua 100 AAA giá ATO, ông B bán 200 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?
Trường hợp 3: Ông A mua 200 AAA giá ATO, ông B bán 100 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?
[/quote]13.40 14.7.2009


Có mỗi hai ông là ông A với ông B thôi hả?


Khớp lệnh giá tham chiếu (là giá trùng với giá của lần khớp lệnh trước đó)