Làm sao để download dữ liệu quá khứ của 1 mã CP nào đó trong đó có luôn cả dư mua dư bán, định dạng file excel


Ai bit thi lam on pm giùm hen.!