[quote user="tchinghia"]


Bác pro_cfa trốn mất tiêu rồi ah....anh em mấy người phản biện bác mà bác trôn mất tiêu rồi...
chắc bây giờ xem lại ko biết tại sao cái mô hình của mình lại lời đến 80-90% hỉ? Mấy chú sinh viên thừong thế...


[/quote]


Dù sao cậu ấy cũng đáng khen ngợi cho tinh thầndám nghĩ dám làm. Nhưng có lẽ hơn tự tin quá chớn. Trong ý nghĩ của cậu ấy thì chắc là cậu ấy luôn mua được đúng lúc 235 và bán đúng lúc 247 [Y]. Chẳng ai làm được như vậy cậu ạ. Kinh nghiệm là cái quý nhất trên thị trường này. Mình cũng là SV, không phải SV kinh tế mà là cơ khí.