Chào các bác, cho em hỏi, phát hành thêm cổ phiếu thì giá tham chiếu tính lại thế nào. Hỏi hơi chuối, mong các bác đừng chê cười