Bác cho em hỏi nếu 1 cổ đông nhỏ được ủy quyền biểu quyết của các cổ đông khác với tổng số quyền >5% hay 10% (để trở thành 1 cổ đông đại diện tiếng nói) từ đó có thể giám sát hoạt động thực của Cty được không?? Nếu được tại sao AE trên Diễn Đàn không làm một quả UQuyeenf bỏ phiếu cho 1 đồng chí và thông báo cho AE về tình hình hoạt động kinh doanh của 1 công ty nào đó nhỉ! AE nhỏ lẻ đỡ bị "Thấp cổ bé họng" trong mùa ĐHCĐ