Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  imported_nguyenbin Guest


  Đường Trung bình trượt Cơ bản

  Đường Trung bình trượt Giản đơn: Simple
  Moving Average (“SMA”) là một chỉ số phản ánh xu hướng giá, chỉ số này
  loại bỏ các biến động lớn của giá chứng khoán hàng ngày và tạo ra đường
  giá chứng khoán mềm mại hơn. Cũng như các chỉ số kỹ thuật khác, đường
  trung bình trượt giản đơn được xây dựng dựa trên giá chứng khoán và do
  đó nó có độ trễ so với mức giá chứng khoán hiện tại. Tuy nhiên, thông
  tin này cung cấp những tín hiệu cực kỳ hữu ích.


  Quý vị có thể xây dựng đến 3 đường trung
  bình trượt giản đơn trên một biểu đồ và quý vị cũng có thể thay đổi
  khung thời gian cho mỗi đường. Ví dụ, nếu quý vị muốn hiển thị 3 đường
  trung bình trượt giản đơn trên một biểu đồ, quý vị có thể chọn khung
  thời gian 30, 50 và 200. Điều này có nghĩa là đường trung bình trượt
  giản đơn đầu tiên (với khung thời gian 30) trung bình hóa biến động của
  giá chứng khoán cho khoảng thời gian 30 ngày vừa qua, đường trung bình
  trượt giản đơn thứ hai trung bình hóa biến động của giá chứng khoán cho
  50 ngày vừa qua và tương tự là đường trung bình trượt giản đơn thứ ba
  trung bình hóa giá chứng khoán trong 200 ngày vừa qua.


  Việc sử dụng những đường trung bình
  trượt là cách rễ nhất để xác định hướng biến động giá của giá chứng
  khoán. Nếu trung bình trượt đang nhích lên có nghĩa là chứng khoán đó
  có chiều hướng đi lên. Ngược lại, nếu trung bình trượt đi xuống dưới,
  giá chứng khoán có chiều hướng giảm. Dĩ nhiên, khung thời gian của
  đường trung bình trượt ảnh hưởng lớn thông tin phản hồi và mức độ giao
  động của đường trung bình trượt.

  Một
  đường trung bình trượt có khung thời gian ngắn hơn – ví dụ như trung
  bình trượt giản đơn 30 ngày sẽ phản ánh biến động giá chứng khoán trong
  thời gian gần đây nhiều hơn so với một đường trung bình trượt có khung
  thời gian dài hơn chẳng hạn như trung bình trượt giản đơn 200 ngày. Quý
  vị có thể xem trong biểu đồ phía dưới của cổ phiếu AAPL. Trung bình
  trượt 30 ngày thể hiện bằng màu đỏ thể hiện sự biến động giá gần đây
  nhất nhiều hơn so với đường trung bình trượt 200 ngày có màu xanh. Cũng
  theo biểu đồ này thì đường trung bình trượt giản đơn 30 ngày có xu
  hướng đi xuống trong khi đường trung bình trượt giản đơn 200 ngày có xu
  hướng đi lên.

  [img]http://****.vn/StoxplusNews/stoxexpert/images/3_1_big.jpg" border="0[/img]  Xem video hướng dẫn tại : http://****.vn/****/stoxexpert/filef...ideo.asp?id=64

 2. #2
  imported_votantai Guest


  Đường Trung bình trượt Cấp số Nhân
  Cũng
  giống như đường Trung bình trượt Giản đơn(SMA), Đường Trung bình trượt
  cấp Số nhân (Exponetial Moving Averages EMA) loại bỏ biến động giá
  chứng khoán hàng ngày và tạo ra một đường chạy cùng phía trên giá chứng
  khoán. Điểm khác biện giữa EMA và SMA là yếu tố gia quyền. Giá chứng
  khoán càng gần đây nhất thì càng được phản ánh nhiều hơn trong đường
  EMA. Còn đối với đường Trung bình Trượt Giản đơn thì giá chứng khoán có
  tầm quan trọng ngang như nhau trong cả khung thời gian đã lựa chọn.

  Quý
  vị có thể xem sự khác biệt do yếu tố gia quyền được thể hiện cho khung
  thời gian giống nhau cho thời gian 200 ngày cho biểu đồ cổ phiếu AAPL
  dưới đây. Chỉ đơn giản thay đường Trung bình Trượt Giản đơn SMA bằng
  Trung bình Trượt cấp Số nhân EMA, Đường Trung bình Trượt EMA 200 ngày
  này dịch chuyển thấp xuống phía dưới. Trong khi với SMA 200 ngày chạy ở
  phía trên.


  Khi
  xem xét nên dùng SMA hay EMA? Quý vị cần tự hỏi xem liệu mức độ chấp
  nhận mạo hiểm trong đầu tư. Những nhà đầu tư mạo hiểm thường ưa thích
  dùng Trung bình Trượt Gia quyền trong khi Trung bình Trượt Giản đơn phù
  hợp hơn với những nhà đầu tư ít mạo hiểm hơn.

  lựa chọn trung bình giản đơn hoặc trung bình nhân với khung thời gian
  ngắn hay dài, quý vị phải thực hiện mua bán chứng khoán dựa trên xu
  hướng giá mà quý vị đang phân tích.

  [img]http://****.vn/StoxplusNews/stoxexpert/images/3_2_big.jpg" border="0[/img]  Xem video hướng dẫn tại http://****.vn/****/stoxexpert/filef...ideo.asp?id=65
 3. #3
  pitias05 Guest


  Biên độ Bến động Giá Bollinger Bands

  Dải Biên độ biến động giá Bollinger tạo
  ra một vùng bao phủ xung quanh đường Trung bình Trượt Giản đơn (“SMA”).
  Dải biên độ Bollinger được xác định dựa trên mức biến động (volatility)
  của giá chứng khoán. Khi giá chứng khoán biến động mạnh, dải Bollinger
  sẽ phình to hơn và ngược lại khi giá chứng khoán biến động ít hơn, dải
  Bollinger sẽ dần thu hẹp lại.


  Trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật,
  dải Bollinger được xây dựng với các thông số ngầm định là 20 và 2. Tức
  là dựa trên Đường Trung bình Trượt giản đơn 20 ngày và khoảng rộng của
  dải là 2 lần của độ lệch chuẩn (standard deviation). Quý vị nên giữ
  nguyên các thông số ngầm định này khi khi sử dụng chỉ số này.


  Hơn nữa, khi hiển thị chỉ số dải
  Bollinger trên biểu đồ, quý vị nên hiển thị cả đường SMA 20 ngày do đó
  quý vị có thể hiển thị sự tương tác giữa dải Bollenger và đường SMA 20
  ngày.

  Rất nhiều nhà đầu tư sử
  dụng dải Bollinger để dự đoán mức độ biến động giá cổ phiếu và xác định
  khi nào đường trung bình trượt giản đơn SMA sẽ đổi chiều. Ví dụ, nếu
  quý vị phát hiện thấy hai đường biên dải Bollinger dịch chuyển ra xa
  nhau và bắt đầu di chuyển theo hai hướng đối lập và quý vị biết rằng
  giá cổ phiếu vừa biến động mạnh. Để xác định khi nào thì biến động giá
  cổ phiếu đó chấm dứt, quý vị có thể quan sát đến đường biên dải
  Bollinger mà đang dịch chuyển cùng hướng với giá chứng khoán. Khi dải
  này bắt đầu chuyển hướng và có xu hướng hội tụ với dải đối lập, tức là
  sự biến động của giá cổ phiếu hiện tại đang mất dần sức mạnh. Quý vị có
  thểm tham khảo tình huống của AAPL trong giữa tháng 2.

  [img]http://****.vn/StoxplusNews/stoxexpert/images/3_3_big.jpg" border="0[/img]  Xem video hướng dẫn tại http://****.vn/****/stoxexpert/filef...ideo.asp?id=61
 4. #4
  hoadanmach Guest


  Chỉ số Báo hiệu Giá Đảo chiều

  Parabolic SAR là chỉ số hướng biến động giá
  có thể giúp quý vị xác địnhkhi nào thì bán cổ phiếu. SAR được viết tắt
  bởi “Stop And Reverse” tức là “DừngVà Đổi chiều” khi quý vị quan sát
  thấy giá cắt đường Parabolic SAR, khi đó quývị có thể xem xét bán cổ
  phiếu. Quý vị có thể hình dung chỉ số này như một côngcụ kỹ thuật để
  cắt lỗ trong đầu tư của mình.

  Cũng giống như dải Bollinger, quý vị nên để các tham số định dạng chuẩnkhi vẽ chỉ số này.

  Chúng
  ta hãy xem chỉ số này được dùng thế nào. Đường Parabolic SAR saukhi
  chuyển hướng từ phía trên hay phía dưới giá cổ phiếu nó sẽ tiến gần và
  dịchchuyển sát hơn với đường giá cổ phiếu cho đến khi cắt đường này.
  ĐườngParabolic SAR sẽ trượt về phía bên kia đường giá cổ phiếu và quay
  lại bắt đầu mộtkịch bản tương tự.

  Khi quý vị dùng đường
  Parabollic SAR như một chỉ số cắt lỗ, quý vị sẽkhông bao giờ giữ cổ
  phiếu đó khi quý vị biết rằng chỉ số này đang cho bạn biếtlà bạn nên
  bán cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ số này cũng có hạn chế của nó đó là nócó
  thể làm bạn bán cổ phiếu trong lúc nó chỉ là một tín hiệu tạm thời giảm
  giátrước khi tiếp tục tăng cao hơn trước như là trường hợp của cổ phiếu
  của AAPLdiễn ra trong tháng 11 như trong biểu đồ sau:

  [img]http://****.vn/StoxplusNews/stoxexpert/images/3_4_big.jpg" border="0[/img]  Xem video hướng dẫn tại http://****.vn/****/stoxexpert/filef...video.asp?id=6


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/04: Nhóm MA dài hạn kháng cự mạnh!
  Bởi imported_nguyenhanhsocial trong diễn đàn Blog
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-04-2015, 12:48 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2015, 12:59 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-02-2015, 12:55 PM
 4. Lập nhóm học Phân tích kỹ thuật level 1
  Bởi suckhoenhakhoa247 trong diễn đàn CLB PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 13-12-2014, 12:17 PM
 5. Lãi suất: Đồng thuận hay độc quyền nhóm?
  Bởi trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-11-2011, 11:01 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •