EWI _ ELLIOT WAVE INTERNATIONAL : http://www.elliottwave.com/a.asp?url...=25150&cn=8egv

EWI là một tổ chức chuyên về các thông tin, sản phẩm và dịch vụ xung quanh phương pháp phân tích kĩ thuật sóng elliot. Đây là một tổ chức cung cấp các dự đoán về thị trường lớn nhất trên thế giới. EWI có một bộ máy khoảng hơn 20 nhà phân tích thị trường cung cấp các dự đoán liên tục của từng thị trường lớn trên thế giới qua internet và các hệ thống website như Reuters và Bloomberg.
Các dịch vụ giáo dục của EWI bao gồm conferences, workshops, webinars, video tapes, các báo cáo đặc biệt, sách và chương trình riêng miễn phí của các thành viên của website gọi là club EWI.

EWI cung cấp rất nhiều báo cáo đặc biệt mà kể cả nếu bạn ko phải là người trader vẫn nên đọc như các báo cáo về kinh tế năm tiếp theo, dự báo tài chính của Mỹ, vàng, dầu, ... Các báo cáo này có thể là báo cáo tài chính miễn phí hoặc các subscribsion tính theo hàng tháng( như báo cáo về tài chính CHâu Á).

Ngoài ra website có một hệ thống free stuff thường là các chapter từ những ấn bản bằng giấy của Bob Prechtor hoặc là một club riêng cho mọi người tham gia vào để học hỏi về elliotwave. EWI cung cấp một hệ thống phong phú các chương trình đào tạo từ xa và những quyển sách chuyên ngành về kinh tế rất đặc biệt.
Đây là một dạng báo cáo

Cá nhân mình thấy phương pháp phân tích sóng đã là một công cụ vô cùng thú vị và độc đáo của phương pháp phân tích kĩ thuật. nguyên lí của elliotwave chủ yếu dựa trên nguyên lý của tự nhiên và bản chất của con người. vì thế đối với mình phân tích elliot wave thực sự là một nghệ thuật.

Để học và nghiên cứu về Elliot Wave rất đơn giản các bạn chỉ cần sign up làm member trong club ewi, trong phần này các bạn sẽ được cung cấp một tài liệu học miễn phí rất đầy đủ và chi tiết về ewi.
các tài liệu khi bạn làm member của ewi được cung cấp miễn phí là thuộc về bản quyền của tác giả Bob Prechter - một best seller của New York Times mình đã từng được tham khảo qua, rất đầy đủ và chi tiết :d