Ngành tài chính ngày càng phát triển ở VN. Ngày 28/03/2009 hội thảo về toán tài chính được tổ chức, trước đó đầu tháng 3 hội nghị ứng dụng toán học và và các vấn đề kinh tế tài chính được tổ chức. Cho thấy nhu cầu cần phát triển công cụ toán tài chính. Giống như M, Km để đo độ dài toán tài chính là cơ sở lý thuyêt, công cụ hữu hiệu nhất cho đến bây giờ để “đo” (định giá) các tài sản tài chính. Định giá sát giá trị các tài sản tài chính là yếu tổ tối quan trọng đảm bảo cho thị trường tài chính phát triển lành mạnh.


Tài liệu về toán tài chính không nhiều ở VN. Có cuốn Các phương pháp toán học trong tài chính gồm 6 chương chính. Bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính hay sâu hơn nữa là toán tài chính thì có thể down load tài liệu theo đường link:


Chương 1[/B] [url="http://empirics.net/APDLC.asp?DownloadID=94">

View more random threads: