mình nghe nhiều về thuật ngữ " kiểm soát vốn" nhưng mình không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm, mong mọi người giải thích giùm mình! và cho mình hỏi có các quan điểm kiểm soát vốn nào đang được tranh luận hiện nay? reply nhanh giùm nha , thanks mọi người nhìu!!![[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]