Xin chào các bác. Em có năm giữ Cp của VGS từ lúc chuẩn bị chia cổ tức và Cp thưởng. Thấy công ty công bố là ngày 19-12-2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cp và cp thưởng, vậy mà đến giờ (tức là hơn 3 tháng rồi) mà Cp thưởng và cổ tức vẫn chưa về đến TK của em. Em muốn hỏi bác nào cũng nắm VGS xem có giống như em không ạ. Hoặc các bác nào biết ngày chi trả thì nói em với nhé (vì trong công bố công ty cũng không nói ngày chi trả). Thanks các bác nhiều.