Các bạn cho tôi hỏi hiện nay văn bản Luật nào qui định về hoạt động của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Tôi đã tìm trên mạng mà không có ngoài Luật chứng khoán. Các bạn có thì chia sẻ với tôi được không? Xin cảm ơn!