Không
biết trong này có mấy bác đã tham gia thi không nữa. Em thấy đây là tài
liệu hay nên post đây cho các bác nào có nhu cầu dự thi hoặc tham khảo
xem đề quỹ nó khó thế nào thì tham khảo.

Chúc các bác một tuần mới vui vẻ.

http://www.vse.vn/chung_chi_hanh_nghe/1021-de_thi_quan_ly_quy_su_dung_de_thi_sat_hach_chung_c hi_hanh_nghe_chung_khoan_2008_a-new-post.html