Pà con ơi! Có ai có tài liệu phân tích tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán không vây? Cho Myra xin với!


Myra đang làm về phân tích tài chính của các công ty nhưng không biết bắt đầu như thế nào? Pà con nào có thì help me zới! Thanks nhìu nhìu![[IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]]