Có bác nào biết chỗ nào có thể đặt lệnh giao dịch ở Hải Dương không .. ? trả lời giúp tui ? ( tui cũng đi hỏi hộ 1 số ace rất muốn đầu tư CK tại Hải Dương )
thanks all