Cách tính VN Index
Các cách thông thường để định giá cổ phiếu:
  • Dùng phương pháp chiết khấu thu nhập (cổ tức) của doanh nghiệp trong tương lai
    Phương pháp so sánh vị thế ngành và so sánh chỉ số P/E với các Công ty cùng ngành
    Phương pháp P/B


Do mỗi phương pháp đều có ưu và nhược khác nhau, do đó lý tưởng nhất là tùy theo quan điểm của từng người mà họ cho trọng số ở từng phương pháp, sau đó tổng hợp lại thì ra được giá tương đối khách quan.