FPTS thì phải vào lệnh chờ khớp, hủy lệnh ATO ( vẫn còn hiển thị trên màn hình), chờ khoảng 5 đến 10 phút sau, khi lệnh mất trên màn hình thì có thể đặt tiếp được.