mong các bà con gần xa giải giúp em bài này với. sớm sớm nha chiều mai em phai học roi

ta có số liệu về 2 cổ phiếu sau:

P/E số CP giá CP lợi nhuận EPS vốn hóa=giá CP x số CP

HTV 20 10000 20000 10 000 000 1000 200 000 000

TMS 40 10000 40000 10 000 000 1000 400 000 0001. giả sư TMS thấu tóm HTV(phát hành thêm cổ phiếu TMS cho HTV, thu lại cổ phiếu HTV và hủy đi) với mức giá trả cho HTV cao hơn 10% so với giá trên thị trường , Hãy xác định số cổ phiếu TMS có sau khi thâu tóm

2. thu nhập tổng cộng của hai công ty sau khi thâu tóm là bao nhiêu?

3 nếu thị trường vẫn tiếp tục xác định giá TMS với P/E = 40 giá trị vốn hóa thị trường của TMS sẽ là bao nhiêu?

4. tính EPS mới?

5. xác định giá cổ phiếu mới ?

6. giá TMS tăng bao nhiêu?

7. Giả sử thị trường định giá lại và xác định P/E của TMS = 30 xác định giá của TMS