nhiều thằng đo sàn cả 1 đống như BLF thế sao họ không mua mà lại đi GDTT nhỉ?

Các bác giải thích cho e với. thanks so múch!