Em tìm cả trên ssc.gov.vn và gọi điện liên hệ mà chẳng biết vào khi nào sẽ có đợt thi lấy chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới. Lần trước em bị nỡ một lần rùi. Bác nào biết chỉ em với nhé![:O]