Giáo trình chứng khoán cơ bảnChương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoánChương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoánChương 3: Sở giao dịch chứng khoánChương 4: Thị trường OTCChương 5: Công ty chứng khoánChương 6: Các giao dịch chứng khoánChương 7: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng
khoánChương 8: Hệ thống thông tin trên thị trường chứng
khoánChương 9: Phân tích đầu tư chứng khoánChương 10: Quản lý và giám sát thị trường chứng
khoánLink download:http://obento.sitesled.com/Chung%20k...inh%20TTCK.pdf