Em mạn phép xin mở topic này để các bác cho em thêm chút kinh nghiệm trong đầu Tư.


Em đã đọc qua phương pháp đầu tư của những người thành công trên TTCK thế giới và nhận thấy phần lớn trong số họ đều không theo dõi bảng giá trực tuyến mà chỉ xem lại các cuốn băng ghi diễn biến giao dịch. Nicolas Darvas còn bị chậm Mmt 4 ngày khi nhận được bảng báo giá cp khi ông đi lưu diễn vòng quoanh TG. Đối với bản thân em khi theo dõi bảng giá trực tuyến cũng bị chế ngự rất nhiều bởi cảm xúc và thường đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm.


Xin hỏi các bro trên diễn đàn quan điểm về vấn đề này với. Các bác cứ tự do bình luận cho em tiếp thu thêm kinh nghiệm ạ