em ở Việt Nam, nhưng lại muốn mua quyển này, không biết bác nào biết địa chỉ bán cái này không ah??


Cám ơn các bác trước.


[h1]The Battle for Investment Survival (A Marketplace Book) (Hardcover)[/h1]
by Gerald M. Loeb (Author) "NOTHING IS MORE DIFFICULT, I truly believe, than consistently and fairly profiting in Wall