Em đang làm khóa luận về công ty chứng khoán đến khi xem thì thấy trong Tổng doanh thu của nó có: doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, từ hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn và Doanh thu từ vốn kinh doanh. Cho em hỏi phầndoanh thu từ vốn kinh doanh của nó từ đâu ra vậy. À CTCK ấy là Kim Long, cổ phiếucủa nó mã là KLS ấy. Mong các bác chỉ giùm em !!!!!!!!!!!!!!![:O]