[:hoanho] bác nào có hệ thống Indicator của Sư phụ LHH chia sẻ cho em với, em xin cảm ơn và hậu tạ[:cungly] [^]. Địa chỉ mail của em hphuong_icec @yahoo.com