Này, nếu tôi mở 2 tài khoản giao dịch chứng khoán ở 2 cty CK thì bị phạt như thế nào nhỉ, có nặng không?