em muốn biết thêm nhiều thông tin về sự khác nhau giữa giao dịch khớp lệnh và phát hành cổ phiếu thông qua hình thức đấu giá? các pác chắc thông thạo về IPO nên cũng biết ít nhiều , có thể chi giáo cho đàn em chút ít kinh nghiệm . Xin cảm ơn nhiều nhiều.