Moi nguoi giai thich dum minh ve lenh ATO nha. Lenh nay chi co hieu luco phien giao dich 1 hay la van con hieu luc o cac phien 2 và 3? Thanks!