E thường hay xem biểu đồ trên các công ty Ck, e xem giá trong quá khứ của nó, xanh thể hiện ngày giá lên, đỏ xuống, nhưng làm cách nào để biết ngày đó nó lên trần hay xuống sàn ạ ? MS có giúp đc e ko? e chưa dùng MS bao giờ nên ko biết.Các bác chỉ giúp em với.