Em thấy rất thắc mắc với chỉ số PE? Em nghĩ nó lưỡng tính sao người ta lại xếp nó vào mảng phân tích cơ bản nhỉ? Nó có phụ thuộc vào giá CK(yếu tố kỹ thuật) mà.


Băn khoăn ko biết hỏi ai


Em vào thắc mắc


Mong nhờ các sư huynh


Thanks.....very much!!!