Công ty tôi đang cần đào tạo về phân tích kỹ thuật và nhận định thị trường. Yêu cầu mức độ đào tạo ở mức trung bình. Các bác biết ở đầu đào tạo tốt không, chi phí không thành vấn đề. Có thể mời đích danh chuyên gia đến Công ty giảng dậy cũng được.

Cám ơn!!

XIn liên hệ: 098 86 86 680