em xin kính chào các Bác hiện tại em chưa có câu hỏi nào :d[[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]][[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]