Trong trường hợp này bạn muốn chuyển nhượng chứng khoán thì chỉ còn cách làm Hợp đồng dân sự , vì chưa hết 1 năm (như bạn nói ) nên không thể sang tên sổ cổ đông dù bạn có cầm sổ đi chăng nữa.


Vì bạn chính là người đứng tên (hoặc người nhà bạn) nên tính thanh khoản sẽ cao hơn nhiều so với bán cho bên thứ 3 , hay thứ 4... sau đó nữa. Nên không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần làm hợp đồng dân sự cam kết sau 1 năm sẽ chuyển nhượng toàn bộ là ok


Thân