Các bác cho em hỏi Công ty đại chúng theo luật chứng khoán là công ty có từ 100 nhà đầu tư trở lên. Vây trong trường hợp 1 công ty chuyển từ DNNN sang công ty Cổ phần khi IPO mà chỉ có 2 nhà đầu tư bên ngoài mua, còn lại có hơn 100 cán bộ công nhân viên mua theo giá đấu giá bình quân thì công ty này có phải là công ty đại chúng không?

Cám ơn các bác

Mong các bác đừng cười vì kiến thức nông cạn của em nhé