Kính chào các bác!

Cách tính EPS thì em biết rồi.

Còn tính EPS điều chỉnh thế nào em nhờ các bác chỉ giúp.

Ví dụ

EPS của DHG trước chia tách là 12,8

DHG chia tỉ lệ 2:1

vậy EPS mới là bao nhiêu

Có phải là 12,8: 2 =6,4 không?

Xin chân thành cảm ơn các bác !!!