Chào các ac trong Forum , e đang tập tành các kiến thức cơ bản về thị trường CK , đang đọc đến đoạn tính giá tham chiếu của ngày ko hưởng quyền , e đang vướng mắc k biết tính như nào:
Ngày 26.8.2013 , Vietinbank phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 457.300.000 cổ phiếu , tăng vốn điều lệ từ 32.661.443.480.000 lên 37.234.045.560.000
Phương thức chào bán : Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.266.144.348
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới : 457.300.000
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/09/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/09/2013
- Giá phát hành cổ phiếu mới : 10.000d
- Giá cổ phiếu trước khi tăng vốn : 19.500d
a) Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện : 16% ( 01 cổ phiếu nhận 1.600 đ )
- Thời gian thực hiện : 24/09/2013
b) Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện : 1:0,14 ( 100 quyền mua đc hưởng 14 cổ phiếu mới )
- Tỷ lệ phân bổ : 1:1 ( 1 cổ phiếu được 1 quyền mua )
- Giá chào bán cổ đông hiện tại là 10.000d
Vậy tính giá tham chiếu ngày GDKHQ như nào ạ [IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]