Kính các bro, cho em hỏi thêm câu nữa:

Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài muốn mua CK ở VN thì phải sang VN mở tài khoản CK & tài khoản tiền, chuyển ngoại tệ thành VND, sau đó tiến hành giao dịch.

Câu hỏi của em là: có cách nào mà người nước ngoài ngồi ở nước họ có thể mua bán CK ở VN ko? Trong trường hợp này họ phải mở tài khoản ở 1 Cty CK ở nước họ (hoặc 1 đại lý nhận lệnh), và Cty CK này chuyển lệnh mua/bán sang cho 1 Cty CK ở Việt Nam.