Về cơ bản chúng ta thường dùng chỉ số P/E để xác định: chỉ số này cao có nghĩa là
"đắt" và thấp có nghĩa là "rẻ", nhưng trong
thực tế nhiều khi P/E cao chưa hẳn đã đắt và ngược lại. Tui đang lăn tăn về vấn đề này, mọi người thử cho ý kiến xem sao. Thanks a lot ![[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]