Khi ủy thác đấu giá thì giá do người đặt quyết định hay do công ty chứng khoán nhận ủy thác đặt giúp cho mình.Nếu công ty đặt giá thì mỗi công ty giá khác nhaulàm sao chọn được công ty nào tốt để có được giá thấp.Vậy nếu họ đặt giá cao thì mình cũng phải chấp nhận mua hả các bác.Vài lời hỏi thăm mong được chỉ giáo