Em được biết có 04 giai của giá cổ phiếu là:

1 Tăng trưởng

2 Phân phối

3 Suy giảm

4 Tích lũy.

Em đọc trên diễn đàn thấy có bác nói : tích lũy và side way

Vậy cho em hỏi tích lũy và side way khác nhau như thế nào?

Em xin chân thành cảm ơn!