các bác có biết trang nào có biểu đồ đường Advance/Decline cho VNI không? Hoặc trang nào cung cấp dữ liệu để vẽ ko?