Thị trường niêm yết có gì khác với thị trường OTC không ? Thị trường OTC có phải là thị trường tự do không ? Việc tăng hoặc giảm giá cổ phiếu OTC là phụ thuộc vào yếu tố nào ? Có cơ quan nào quản lý, theo dõi thị trường OTC hay không ?


Rất mong được giải đáp