Chào các bạn. Tôi là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường ck Việt Nam nên cũng ít kinh nghiệm, mong các bạn chỉ giáo.

Trong việc chiết khấu dòng tiền trong tương lai về hiện tại thì người ta hay nói đến "tỷ suất chiếu khấu" (discount rate). Ai cũng biết đây là chỉ số phản ảnh lợi suất kỳ vọng của nhà đầu tư khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau thì có những tỷ suất chiếu khấu khác nhau, vì rủi ro của mỗi ngành nghề là khác nhau. Vậy theo các bạn, hiện tại ở Việt Nam mình, người ta dùng phương pháp gì để tính tỷ suất chiết khấu? có phải là dùng mô hình CAPM không (lợi suất phi rủi ro + mức bù rủi ro thị trường)? Nếu phải thì mình không hiểu mức bù rủi ro thị trường ở đây được tính thế nào? Còn nếu họ dùng phương pháp khác thì đó là phương pháp gì? Ví dụ mình đọc bản cáo bạch của DPM thì thấy họ dùng tỷ suất chiết khấu là 10%, tức là khoảng bằng lãi suất phi rủi ro. Không hiểu họ dùng 10% dựa vào gì. Ngoài ra mình không rõ lắm là với mức lạm phát ít nhất 10%, và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế khoảng 8.5% có ảnh hưởng thế nào đến tỷ suất chiết khấu mà mình sử dụng? Mong mọi người chỉ bảo.