Trước đây, SSI có cung cấp bản tin thị trường cho các nhà đầu tư. Nay chuyển sang web mới, SSI cắt tiệt địa chỉ đó đi.


Có bác nào biết địa chỉ webside nào cung cấp bản tin thị trường HCM ko? Giúp em với ???