Chào các bạn i , cho mình hỏi bây giờ chơi chứng khoán có trể không . Cảm ơn .