Chào các Anh.Hiện em củng đang nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và cũng
vẫn còn một số thắc mắc như sau:


  • Metastock
    có thể cho phép người sử dụng đưa thêm vào những biến mới không.

(Hiện Metastock chỉ sử dụng Open,
High, Low, Close and Volume). VD: PhucTran muốn đưa thêm vào Biến Float hay
Outstanding thì sau?


  • Chúng
    ta có thể tính Beta trong Metastock không? Có cách nào Filter cổ phiếu
    theo tiêu chí Beta không?(Beta được tính toán trong phần mềm Metastock).

Do vẫn còn đang nghiên cứu nên PhucTran vẫn chưa tìm ra được
câu hỏi nào giành cho Phần mềm Metastock này. Hy vọng được sự chia sẽ nhiệt
tình của Anh/Chị và xin được nâng ly mời Anh/ Chị nào có nhã ý cùng hợp tác
nghiên cứu sâu hơn nữa trong lĩnh vực này.Phúc TrầnXin được trao đổi trực tuyến qua: Yahoo: [email="bisbaw@yahoo.com">bisbaw@yahoo.com hoặc Skype: