Chào các bác, em mới học đầu tư, có học được võ vẽ là chia khoản tiền làm 3 phần:


1. 1/3 đầu tư dài hạn


2. 1/3 đầu tư trung hạn và


3. 1/3 dành để lướt sóng


Giả sử em có 300tr, như vậy mỗi thứ sẽ có 100tr để đầu tư.


Vậy với mục 1, 2 và 3, mỗi mục nên đầu tư vào bao nhiêu cổ phiếu để đầu tư (1,2,3 hay 4, 5)


Em nghe nói mục 1. đầu tư khoảng 1-2 chú dài hạn


Mục 2 đầu tư 1-2 chú


Còn mục 3 nên đầu tư 3-4 chú?


Luật chơi: dài hạn lãi khoảng 30-50% bán. Trung hạn lãi khoảng 20-30% bán (xuống thì kệ trừ khi có thông tin quá xấu)


Lướt sónglãi khoảng 20% bán. Cutloss là 8%


Em đang tuân thủ cái này thấy ngắn hạn cũng tạm ổn, không biết về lâu dài có ổn không?


Thanks các bác trước.