Em biết trang bsc.com.vn nhưng vào đó lỗi tùm lum, các bác biết trang nào có vẽ đồ thị phục vụ cho PTKT tốt và chính xác không, nghĩa là luôn cập nhật và có sự điều chỉnh (vào các ngày GD KHQ,..).
Tks.