Trong các loại lệnh thì ATO, ATC, LO và MP là rõ rồi, nhưng trong đống dữ liệu từ sàn gửi về, xem mô tả format lại thấy có 1 loại lệnh nữa là lệnh PT. Các bác có biết nó là loại lệnh gì không? Liệu có phải là loại lệnh tự hủy khi giá xuống/lên đến một mức nào đó không?